Moja aktywność poselska

Moja codzienna praca wiąże się przede wszystkim z obowiązkami, wynikającymi z pełnienia funkcji posła. Zapraszam do śledzenia mojej poselskiej aktywności na stronach Sejmu.

moje interpelacje

Każdy członek parlamentu ma prawo do składania zapytań, żądania odpowiedzi i do wyciągania z nich wniosków. Jako poseł także korzystam z tego prawa, aby mieć wpływ na to, co dzieje się w naszym kraju.

GŁOSOWANIA NA POSIEDZENIACH SEJMU

Zapraszam do śledzenia mojej aktywności poselskiej z głosowań na oficjalnej stronie Sejmu.

Praca w komisjI do spraw unii europejskiej

Pełnię funkcję zastępcy przewodniczącego sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Do zakresu działania Komisji należą sprawy związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

rynek_w_krakowie.jpg

Kraków

Moja aktywność poselska w Krakowie

Atrakcyjne miejsce do życia i pracy

Rozwój Krakowa nie byłby możliwy bez zlikwidowania zaniedbań z przeszłości, a także dbania o podstawowe potrzeby jego mieszkańców. Jednymi z najważniejszych kwestii są i były dla mnie: sprawa ochrony i rozbudowy terenów zielonych w samym Krakowie i wokół niego, ściąganie inwestycji rozwijających inteligentne rozwiązania w zarządzaniu miastem (smart city), a także w rozbudowa nowoczesnego systemu komunikacyjnego, który pozwala na ograniczenie ruchu samochodów w centrum miasta.

ulica_w_krakowie.jpg

Dziś oferta kulturalna, zabytki i kulturalne dziedzictwo Krakowa to nie tylko duma jego mieszkańców, ale także magnes na turystów i inwestorów. Kto nie chciałby mieszkać w tak pięknie odnawianym mieście, móc tu spędzać wolne chwile? Ten unikatowy w skali Polski system ochrony zabytków, oparty o Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, powinien  być kontynuowany.

 

Również czystsze powietrze przekłada się na lepszą jakość życia, na którą zasługują mieszkańcy Krakowa. Ustawa antysmogowa to nie koniec starań o bardziej skuteczne instrumenty walki o poprawę jakości powietrza. Od września 2015 r. realizujemy w Polsce krajowy program ochrony powietrza, który zakłada także szereg inicjatyw legislacyjnych, którymi musi zająć się Sejm. 

Centrum polskiej innowacji

Kraków to centrum polskiej innowacji. To tu kształci się światowej klasy specjalistów, tu zadomowiła się największa liczba innowacyjnych firm, tu wreszcie rodzą się polskie, odnoszące sukcesy start-upy. Dowodem na rosnący potencjał gospodarczy regionu jest też przyznanie Małopolsce tytułu Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2016.

Czy można więcej i lepiej? Zawsze. Wciąż brakuje  lepszego sprzężenia biznesu z uczelniami i pomocy państwa oraz samorządu tam, gdzie może to przynieść wartość dodaną. Szczególnie obiecujące są projekty związane z rewitalizacją Nowej Huty. Tu mają szansę powstać inkubatory polskiej innowacyjności z udziałem krakowskich uczelni oraz polskich i zagranicznych inwestorów. To perspektywa na gospodarcze przyspieszenie Krakowa. 

Jako były minister cyfryzacji mam niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie wspierania innowacji. A bogate doświadczenie europejskie dało mi dużą wiedzę w zakresie funduszy UE oraz mechanizmów podejmowania decyzji na poziomie unijnych instytucji.

specjaliści od cyberbezpieczeństwa

Rozwój nowych technologii to także konieczność zadbania o nasze bezpieczeństwa w sieci. W Internecie robimy zakupy, płacimy rachunki, coraz częściej załatwiamy sprawy urzędowe a przede wszystkim podtrzymujemy towarzyskie i zawodowe kontakty. W jeszcze większym stopniu nowoczesne technologie przenikają strukturę gospodarki i państwa. Bezpieczna cyberprzestrzeń ma coraz większy wpływ na jakość naszego życia, wydolność i rozwój polskiej gospodarki, a także bezpieczeństwo naszego kraju.

Kraków mający doskonałe warunki do kształcenia specjalistów z branży IT ma najlepsze predyspozycje, by stać się nie tylko centrum polskiej innowacji, ale także polskim centrum edukacji w zakresie ochrony cyberprzestrzeni. Potencjał intelektualny Polaków jest ogromny, czego dowodem są zajmowane przez nas wysokie miejsca w międzynarodowych konkursach informatycznych. Należy kształcić ekspertów w tej przyszłościowej dziedzinie a następnie wykorzystać ich potencjał zarówno do prowadzenia badań naukowych jak i ich komercjalizacji u nas w kraju.

laptop.jpg