Program dla Warszawy

Warszawa dla wszystkich. To hasło odzwierciedla moją wizję stolicy. Chcę miasta, w którym wszyscy mieszkańcy czują się dobrze, niezależnie od tego, gdzie się urodzili i jakie mają poglądy. Chcę Warszawy, która nikogo nie wyklucza, nie dzieli. Połączę ze sobą dzielnice, które dziś tak bardzo od siebie się różnią. Taka Warszawa swoją energią przyciągnie tysiące młodych ludzi z całej Polski, Europy, Świata.

Moje główne propozycje, dotyczące Warszawy, koncentrują się na poprawie jakości życia mieszkańców – zaczynając od komunikacji miejskiej, poprzez walkę z “deformą” edukacji, poprawę sytuacji seniorów, dostęp do opieki zdrowotnej, inwestowanie w innowacje, aż po systematyczne zwiększanie obszarów zielonych. Rozwój miasta, to rozwój jego mieszkańców. Zapraszam do zapoznania się z moim programem.

Najważniejsze obszary