Stolica edukacji

Przez ostatnie lata Warszawa przeznaczała na wydatki oświatowe średnio 20 procent całego swojego budżetu.
Do każdej złotówki z subwencji oświatowej od państwa dokładaliśmy co najmniej złotówkę z miejskiego budżetu. Żadne polskie miasto nie inwestuje porównywalnych kwot (ani ogółem, ani jednostkowo) w edukację. Stawiamy sobie ambitny cel.
Ograniczymy skutki „deformy” edukacji rządu PiS i podniesiemy jakość nauczania.

eukacja.jpg
  • Zagwarantujemy podwyżki dla nauczycieli: nauczycielom-stażystom chcemy dać dodatkowe 250 złotych do pensji, nauczycielom kontraktowym – 350 złotych.

  • W ciągu najbliższych czterech lat powstanie kolejnych 25 przedszkoli i 18 szkół podstawowych.

  • Do końca 2019 roku wszystkim warszawskim szkołom zapewnimy światłowodowe podłączenia do internetu.

  • Miasto będzie dopłacać do rehabilitacji, wynagrodzenia nauczycieli wspomagających i terapeutów, aby nie dopuścić do wypychania dzieci z niepełnosprawnościami ze szkoły.

  • Chcemy, żeby wszystkie warszawskie dzieci korzystały z wartościowych zajęć pozalekcyjnych, finansowanych przez miasto. Każdego miesiąca miasto przeznaczy na ten cel 100 złotych na każdego ucznia.

  • Warszawskie świetlice w szkołach powinny być czynne do godziny 18.00.

  • Miasto dofinansuje szkołom wyjścia do teatrów, kin, galerii – co najmniej raz na semestr dla każdej klasy.

  • W każdej szkole wprowadzimy programy prozdrowotne, opiekę pedagoga i psychologa, zapewnimy dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym profilaktykę dentystyczną.