Stolica innowacji

Warszawa stanie się regionalnym centrum start-upów. Klimat do inwestycji w nowe technologie stworzymy, działając wspólnie z instytucjami naukowymi – najlepszymi w Polsce uczelniami – oraz globalnymi liderami e-gospodarki.

  • Upowszechnimy kulturę start-upów poprzez poprawę dostępu do finansowania, promocję

  • wymiany doświadczeń z przedstawicielami środowiska biznesowego oraz większy dostęp do edukacji cyfrowej, zwłaszcza dla młodych.

  • Stworzymy „Smart City Warszawa” – strefę laboratoriów wdrożeniowych dla firm technologicznych oraz dla start-upów, wspomaganych przez miejski fundusz inwestycyjny

  • (dysponujący kwotą rzędu 200–300 milionów złotych).

  • Wprowadzimy powszechny dostęp do głosowania przez Internet w różnych kwestiach, które dotyczą mieszkańców Warszawy.

  • Przygotujemy mobilne aplikacje miejskie, które ułatwią życie mieszkańcom, ich codzienne funkcjonowanie w mieście oraz poprawią poruszanie się po nim.

  • Rozbudujemy darmową miejską sieć wi-fi w atrakcyjnych i popularnych dla mieszkańców miejscach – na bulwarach, w parkach, skwerach i placach.

  • Stworzymy Warszawski LAB – platformę współpracy miasta z otoczeniem w obszarze tzw. smart city.

stolica-innowacji.jpg