Moja aktywność w Warszawie

 

Warszawa to miasto mojego urodzenia – miejsce, z którym jestem najbardziej związany. Chcę, aby była nowoczesną, otwartą i europejską stolicą. Ostatnie 10 lat to okres intensywnego rozwoju infrastrukturalnego, który odmienił stolicę. Towarzyszył temu rozwój aktywności mieszkańców, świadomości i odpowiedzialności za najbliższe otoczenie. Zaangażowanie obywateli w sprawy naszego miasta nigdy nie było tak wielkie. Nigdy tak duże i poważne nie były też oczekiwania.

Dlatego moje propozycje, dotyczące Warszawy, koncentrują się na poprawie jakości życia mieszkańców – zaczynając od komunikacji miejskiej i infrastruktury, poprzez poprawę sytuacji kobiet, seniorów, rozwój kultury i sport aż po budowę nowych mieszkań miejskich i systematyczne zwiększanie obszarów zielonych. Rozwój miasta, to rozwój jego mieszkańców. Zapraszam do zapoznania się z moimi pomysłami.

 

Pakiety dla Warszawy

 12/07/2018 Warszawa dialogu

12/07/2018 Warszawa dialogu

 14/05/2018 Zieleń dla Warszawy

14/05/2018 Zieleń dla Warszawy

 15/03/2018 Warszawa dla seniorów

15/03/2018 Warszawa dla seniorów

 10/07/2018 Stolica sportu

10/07/2018 Stolica sportu

 08/05/2018 Szybciej w domu

08/05/2018 Szybciej w domu

 12/02/2018 Warszawa dla kobiet

12/02/2018 Warszawa dla kobiet

 28/05/2018 Warszawa wolnej kultury

28/05/2018 Warszawa wolnej kultury

 23/04/2018 Zaplanowana Warszawa

23/04/2018 Zaplanowana Warszawa

 21/05/2018 Stolica edukacji

21/05/2018 Stolica edukacji

 12/04/2018 Dom dla Ciebie

12/04/2018 Dom dla Ciebie